Møt våre nye styremedlemmer

Møt våre nye styremedlemmer

Publisert av Cathrine G Jahnsen den 01.07.24.

På generalforsamlingen 14. mai 2024 fikk styret i Norge-Hong Kong handelskammer tre nye styremedlemmer som ble valgt ved aklamasjon for 2 år:

Kaare Oftedal, ny vise president

Kaare er Partner, sektor leder fornybar energi og leder av Kina-desken hos DLA Piper Oslo.   Han har inngående kunnskap om norsk selskapslovgivning. Han har lang erfaring med etablering av virksomheter, joint-ventures og aksjonæravtaler, fusjoner og fisjoner, restrukturering, compliance og kontraktsforhandlinger. 

Torunn Biller White, nytt styremedlem

Torunn er Chief Risk Officer og leder av Gard sitt Oslo-kontor. Hun har 15 års erfaring innen Risk Management fra både privat og offentlig sektor. Før Torunn startet i Gard i 2016, jobbet hun blant annet i Statens Pensjonskasse, DnB, Barclays Capital, og Eksportfinans

Trond M. Vågen, nytt styremedlem

Trond har lang og bred erfaring fra sine over 13 år i Hong Kong som senior redaktør i Thomsen Reuters. I dag er han Europeisk korrespondent i samme sted med base i Oslo. Trond har bred journalistisk bakgrunn innen finans, hvor han har dekket aksjemarkedet, M&A, private equity og regulatorisk utvikling.

Vi setter stor pris på at Rolf Willy Hansen takket ja til en ny periode som President og Annie Sebergsen til en ny periode som styremedlem.