Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Publisert av Cathrine G Jahnsen den 15.05.24.

Norge-Hong Kong Handelskammer gjennomførte generalforsamlingen 14. mai i Hambro møterom på Grand Hotel.

Det var et godt oppmøte med 25 påmeldte medlemmer. Det avtroppende styret har fokusert på medlemsarrangementer og en fornying og digitalisering av handelskammeret gjennom 2023.

Det nye styret ble valgt ve akklamasjon, og består av Rolf Willy Hansen, gjenvalgt president, Kaare Oftedal, nyvalgt vise-president, Annie Sebergsen, gjenvalgt styremedlem, Torunn B. White og Trond M. Vågen nyvalgte styremedlemmer, alle for en priode på 2 år.

Styremedlem Benjamin Hui og styresekretær Cathrine G. Jahnsen var ikke på valg.

Trygve Nøkleby og Einar Steen-Olsen er nyvalgte medlemmer av Senior Advisory Board.

Avtroppende styremedlem Bjørg Juriks ble valgt som ny leder av valgkomiteen.  

Generalforsamlingen takker vise-president Kai Enger, Bjørg Juriks og mangeårig president og styremedlem Einar Steen-Olsen for innsatsen i styret!

Velkommen til Kaare, Trond og Torunn– vi setter stor pris på at dere stiller dere til rådighet, og vi ser frem til samarbeidet de neste årene.

PROTOKOLL GF 2024 - 1.docx